Overslaan en naar de inhoud gaan

MGCB - MOTO GUZZI CLUB BELGIUM

De MGCB is ontstaan als het gevolg van een initiatief van de eerste voorzitter, Johan Jans. Die man had namelijk een oproep gedaan in een mo­tor­­blad aan al degenen die geïnteresseerd waren in het bestaan van een Moto Guzzi-merk­club.

De belangstellenden - onder wie een belang­rijke ‘delegatie’ van de Guzzi-vrienden­­kring die wat later ‘De Vetfrakken’ zou worden - troffen elkaar in een zaaltje te Appelterre op 08 november 1981. Van het één kwam het ander en in het Belgisch Staats­blad van 11 no­vem­ber 1982 werd de oprichting van de VZW Moto Guzzi Club Belgium, met identificatienummer 13665/82, bekend gemaakt. Ook de namen van de oprichters stonden hier vermeld: Johan Jans, Hans Vandermoeren en Rudy Henderix.

Bestuursleden kwamen en gingen, uitgezonderd Johan Jans. Qua activiteiten verschilde het toen niet erg van nu; er werden toerritten en week­­­ends georganiseerd, en het jaarlijkse internationale treffen was het hoogtepunt van het seizoen. Dit alles bleef duren tot eind 1988, toen door onenigheid binnen het bestuur de club uit elkaar dreigde te spatten.
 

EEN NIEUWE START


Daardoor bleef de MGCB op non-ac­tief tijdens het daar­opvolgende jaar, met uitzondering van het internationale treffen.

Begin ‘90 werd gestart met een compleet nieuwe ploeg,met als spilfiguren Luc Van Vossel, die de organisatie en administratie voor zijn reke­ning nam, en Roger Groenen, die de financiën beheerde.

Het eerste hoogtepunt na deze nieuwe start kwam er in 1991, toen het internationale treffen zijn topjaar kende, met meer dan 400 deel­nemers uit heel Europa. Spijtig genoeg was ‘91 ook een keerpunt voor het treffen, want het was de laatste keer dat het kon doorgaan op het terrein De Trekvogel te Langdorp. Wie daar ooit is ge­weest, betreurt het nog steeds dat die locatie werd gesloten.

Terwijl de club steeds beter en beter begon te draaien, werd de organisatie van het treffen een zorgenkind. Na een jaartje te zijn uitgeweken naar Izegem werd de volgende twee jaren geop­teerd voor Hofstade bij Aalst. Maar ook daar kon het treffen niet gedijen.


OP KRUISSNELHEID


Ondertussen (1994) was het ledental behoorlijk toegenomen, en hoe meer leden, hoe meer verzuchtingen! Het werd alle­maal wat veel voor Luc en Roger, die als enige bestuursleden waren overgeble­ven. Maar een aantal leden stond te trappelen van onge­duld om een steentje tot de clubwerking te kunnen bijdragen.

Dit resulteerde in een nieuwe, negenkoppige bestuursploeg, die door de Algemene Leden­vergadering van eind 1994 werd bekrachtigd. Er kwamen nieuwe statuten, die de club de noodzakelijk wettelijke basis gaven. Meer ver­antwoordelijken betekende een betere taakver­deling en dat uitte zich reeds in ‘95, met een heropleving van het inter­nationale treffen dat sedertdien zijn vaste stek heeft gevonden te Lommel. Ook werd opnieuw met een heus club­blad gestart, ‘Il Giornale Belga’.

Naast een clubwinkel waar de leden terecht kunnen voor onder andere T-shirts, sweaters, petjes en koffiemokken met het clublogo, is er nu ook een archief met technische documentatie en werk­plaatshandboeken, die door de leden kunnen worden geraadpleegd.


ACTIVITEITEN


Basis van de werking blijven de toeristische rondritten, tussen februari en oktober verreden over het gehele land. Kenmerkend voor deze toerritten is dat er steeds in groep wordt gereden en aan een tempo dat iedereen kan volgen. Onder het motto ‘samen uit, samen thuis’, worden pechvogels onderweg opgewacht en geholpen. Overigens lokt zo’n slingerend lint van 50 tot 70 Guzzi’s gegarandeerd een aantal kijklustigen naar de kant van de weg.

Ook de winter is geen dood seizoen meer. Een meet & greet en andere randactiviteiten vullen de agenda

De activiteiten beperken zich niet alleen tot ei­gen land; heel wat leden nemen in de zomer deel aan diverse internationale treffens in het buitenland.

De activiteiten zijn hoofdzakelijk voor Moto Guzzi-rijders. Toerritten zijn gratis voor leden, niet-leden betalen 2,5 euro per rit. Het lidgeld voor 2017 bedraagt € 30  per piloot. Een tweede lid op hetzelfde adres betaalt slechts € 20. Zelf voor 2022 hanteren we dezelfde prijzen

Wat krijg je in ruil voor het lidgeld ?

  • Gratis deelname aan de toerritten
  • Koffie en broodjes (of iets anders) bij de openings- en slotrit
  • Het "tweemaandelijks" clubblad ‘Il Giornale Belga’
  • Toegang tot het clubarchief en technische documentatie
  • Toegang tot de clubboetiek
  • Informatie over binnen- en buitenlandse Guzzi-activiteiten
  • Tal van andere zaken, waaronder de vriendschap van honderden Guzzi-rijders over heel Europa.

Om lid te worden vul je het on-line formulier in en alle info wordt doorgestuurd naar onze ledenadministratie.

 

Als lid ontvang je naast een lidkaart ook een jaarsticker, waarop de Belgische en de Italiaanse vlag in elkaar overvloeien; met die sticker op jouw motor ben je steeds herkenbaar als lid van de MGCB, en kan je ook andere leden herkennen.